Kariera

Kariera

Ustanovilo Ministrstvo za kemijsko industrijo v Ljubljani 1952.

1952

Prestrukturirano leta 2003

a

Razširjeno v 2020

q